Produkty i rezultaty

 • Umowa partnerska w ramach projektu „Flavors and fragrances jobs” określająca działania do realizacji, harmonogram prac, narzędzia monitoringu i ewaluacji projektu.

 • Stworzenie bloga „Flavors and Fragrances Jobs blog“ – strony internetowej umożliwiającej wymianę informacji i opinii. Zadaniem partnera odpowiedzialnego za komunikację w projekcie będzie animowanie i aktualizowanie bloga w trakcie realizacji projektu:
  • Strona internetowa projektu: www.ffjobs.eu 
  • Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/flavorsfragrances
  • Dysk Google: Partner`s Zone
 • Zeszyt A: ocena potrzeb w zakresie kompetencji i kształcenia wśród przedsiębiorstw działających w sektorze związanym ze smakami i zapachami na terytorium każdego partnera.

Book A Final


 • Zeszyt B: propozycja oferty szkoleniowej dostosowanej do potrzeb i wyzwań sektora smaków i zapachów.

Book B Final


 • Raport z ewaluacji mid-term projektu.

 • Podręcznik dobrych praktyk w zakresie sektora smaków i zapachów.

Final GPG


 • Zeszyt C: sposoby promocji i upowszechniania sektora smaków i zapachów, przedsiębiorstw w nim działających i wytwarzanych przez nich produktów.

Book C Final


 • Zeszyt D: sposoby zwiększenia uznawalności zawodów związanych z sektorem smaków i zapachów oraz niezbędnych w tym zakresie umiejętności i wiedzy (europejskie ramy certyfikacji).

Book D Final


 • Działania lokalne w ramach projektu (np. spotkania, warsztaty, promocja).

Regional Meetings Compilation


 • Raport z końcowej ewaluacji projektu